BIP

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

DZIAŁ KADR

 1. rejestr pracowników jednostki, rejestr wypadków, rejestr urlopów zdrowotnych i bezpłatnych, rejestr zwolnień lekarskich, rejestr legitymacji ubezpieczeniowych, rejestr chorób zawodowych, rejestr awansów zawodowych, rejestr zasobów archiwalnych ( utworzone archiwum zakładowe )
 2. ewidencje - karty czasu pracy
 3. ewidencje - zaświadczenia dot. zatrudnienia i wynagrodzenia

Dokumenty związane z bhp

 1. rejestr badań środowiska pracy
 2. rejestr wypadków pracowników
 3. rejestr wypadków uczniów
 4. rejestr przydziału środków ochrony indywidualnej oraz wydanej odzieży i obuwia roboczego

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

 1. księgi rachunkowe
 2. zasady prowadzenia rachunkowości i obieg dokumentów księgowych

Z- CY DYREKTORA ds. dydaktyczno-wychowawczych

Rejestry:

 • listy uczniów
 • programów nauczania realizowanych na poszczególnych przedmiotach kl. I - III i IV - VI
 • rozkładów materiału kl. I-III i IV-VI
 • rozkładów ścieżek między przedmiotowych kl. IV-VI
 • egzaminów poprawkowych
 • programów wychowawczych realizowanych w poszczególnych klasach na dany rok szkolny
 • konkursów międzyprzedmiotowych
 • sprawdzianów kompetencji dla klas IV-VI
 • wycieczek klasowych
 • praktyk studenckich
 • doraźnych zastępstw
 • stałych nadgodzin tygodniowych
 • rozliczeń comiesięcznych ze stałych nadgodzin i doraźnych zastępstw
 • statystyk ocen z zachowania i z poszczególnych przedmiotów
 • projektów organizacyjnych
 • wzorów druków obowiązujących na terenie placówki
 • raportów z badań wyników nauczania na poszczególnych poziomach klasowych
 • uchwał pedagogicznych
 • rad pedagogicznych ( protokolarz )
 • wykazu podręczników obowiązujących w poszczególnych klasach
 • rejestr zarządzeń dyrektora jednostki

SEKRETARIAT SZKOŁY

Rejestry - księga ewidencji dzieci z obwodu szkoły wg rocznika

 • księga ewidencji uczniów
 • arkusze ocen
 • listy klasowe uczniów
 • legitymacji szkolnych
 • druków ścisłego zarachowania
 • korespondencji

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa - pobierz

Drukuj
Autor: Administrator Zmienil: Administrator
Dodano: 2005-12-30 17:05:10 Aktualizacja: 2006-01-23 16:32:35
Publikacja: 2005-12-30 17:05:10 Wyswietlen: 9 razy